Frida Education Sigma Technology

Frida Education and Sigma Develop a New Flexible Management System

Frida Education is an expanding group with a vision of being Sweden’s leading education company. Through its subsidiary Didaktikcentrum AB, Frida Education and Sigma have developed a user-friendly management system that simplifies school management and equips the organization for the future.

Frida Utbildning och Sigma utvecklar ett nytt flexibelt verksamhetssystem

​Frida Utbildning är en expanderande koncern med visionen att vara Sveriges tongivande utbildningsföretag. Tillsammans med Sigma har Frida Utbildning, via dotterbolaget Didaktikcentrum AB, utvecklat ett användarvänligt verksamhetssystem som förenklar skolans administration och som rustar organisationen för framtiden.