Johan Thornadtsson

Sigma wins frame agreement with Vattenfall

The frame agreement covers the delivery of technical consultants to Vattenfall’s electricity production units, SKB, Heat, services, and staff in the Nordic region. “Sigma continues to grow and can, with the current companies in the group, deliver services in virtually all categories of the frame agreement for technical consultants. Sigma has built up an organization […]

Sigma vinner ramavtal hos Vattenfall

Ramavtalet omfattar leverans av teknikkonsulter till Vattenfalls elproduktionsenheter, SKB, Heat, services samt staber i Norden. ”Sigma fortsätter att växa och kan med nuvarande bolag i koncernen leverera tjänster inom i stort sett alla kategorier i ramavtalet för teknikkonsulter. Sigma har byggt upp en organisation som kommer att kunna leverera rätt kompetens inom Vattenfalls viktiga områden […]