Sigma Technology och iioote stärker samarbete för att möjliggöra industriella IoT-applikationer

Sigma Technology Solutions har i flera år varit en professionell kompetenspartner till den Göteborgsbaserade industriella IoT (sakernas internet) -leverantören iioote. När iioote nu förbereder sig för att skala upp och lansera nya produkter står Sigmas experter redo att stödja dem med spetskompetens inom IoT.

Storsatsning inom digitalisering – Sigma Technology startar 5 nya bolag

Sigma Technology Group har vuxit kraftigt inom digitalisering och möter stadigt ökad efterfrågan. Tillväxtresan fortsätter, därför kommer företaget under hösten 2020 och vinter 2021 att starta fem nya bolag för att stärka sin position på marknaden och säkerställa fortsatt tillväxt.

Sigma Technology Group rankas som Sveriges mest rekommenderade arbetsgivare av Universum

​Varje år rankar Universum svenska arbetsgivare som lyckas bäst med intern identitet, lojalitet och nöjdhet. I år har Universum utsett bolag vars medarbetare är mest benägna att rekommendera sin arbetsplats till sina kontakter och vänner. Sigma Technology Group vann första plats som Sveriges Mest Rekommenderade Arbetsgivare och kammade även hem tredje plats ibland Sveriges Bästa Arbetsgivare.

Sigma och Lynk & Co utvecklar upplevelsen av användardokumentationen

Sigma har hjälpt Lynk & Co skapa en heltäckande upplevelse av användarhandboken, som släpps tillsammans med bilens lansering på den europeiska marknaden. Upplevelsen innehåller en interaktiv användarhandbok, en Android-app och ett smart informationssystem.

Most Recommended Employer Sigma Technology

Sigma Technology Group is the Most Recommended Employer in Sweden according to Universum

Every year, Universum ranks Swedish employers that succeed best in internal identity, employee loyalty, and employee satisfaction. This year, Universum has nominated companies, whose employees are most likely to recommend their workplace to their contacts and friends. Sigma Technology Group won first place as Sweden's Most Recommended Employer and came third among Sweden's Best Employers.

Sigma Technology

Major investment in digitalization – Sigma Technology starts up 5 new companies

Sigma Technology Group has grown strongly in digitalization and is meeting the increasing demand steadily. The growth journey continues; therefore, during the autumn of 2020 and winter of 2021, the company will start five new companies to strengthen its position on the market and ensure continued growth.