With true Swedish engineering, the world’s foremost expertise, and access to high-tech labs – Sigma Connectivity has worked in tight partnership with SIRIN LABS to develop their first product: SOLARIN. SOLARIN is a truly smart phone for the international business person who carries a lot of sensitive information but doesn’t want to compromise on usability,…

Gävle Energisystem som är Gävle Energis och Söderhamn NÄRAs gemensamt ägda elhandelsbolag, har tecknat ett avtal med Sigma om att börja använda prognostjänsten HedgeAdvisor. Under det senaste året har det varit ett stort fokus på att utveckla Hedge Advisor inom den enhet på Sigma som fokuserar på lösningar för energibranschen, Energy by Sigma. Tjänsten skapar…

Newsletter
Connect

Follow us in social media